Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

 

WELKOM OP PALLIALINE

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen verwijzen we u naar de 'Algemene principes van palliatieve zorg'.

INHOUD

Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.

>> Overzicht richtlijnen 

NIEUW

nieuw: 1 maart 2017
Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
laatst gewijzigd: 1 februari 2017
Algemene principes van palliatieve zorg

nieuw: 22 december 2015

Dyspneu in de palliatieve fase

 

IN ONTWIKKELING

 

Op dit moment zijn onderstaande palliatieve richtlijnen in ontwikkeling:

Richtlijn Spirituele zorg in de palliatieve zorg 

Richtlijn Ileus in de palliatieve fase

Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Richtlijn Pijn in de palliatieve fase

Richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen

 

Meer informatie over richtlijnontwikkeling vindt u op de pagina 'richtlijnontwikkeling door IKNL'.

 

ENGELSTALIGE RICHTLIJNEN (English versions)

 

 

The guidelines Constipation, Delirium, Nausea and vomiting, Pain, Palliative sedation and Spiritual care are available in English on Oncoline

 

ANDERE INTERESSANTE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

  

APP VOOR PALLIATIEVE ZORG

 

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment.

- De app ondersteunt de (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

>> Lees meer 

 

Zakboekje 'Palliatieve zorg. Samenvattingen van symptoomrichtlijnen"

- Het zakboekje bevat samenvattingen van alle symptoomrichtlijnen, bijvoorbeeld pijn, delier en jeuk. De samenvattingen zijn aangevuld met criteria voor en momenten van evaluatie.

Er zijn een aantal richtlijnen herzien sinds het uitkomen van het zakboekje, zie erratum.

>> Bestel

 

 

 app PalliArts

 

 

GRATIS ADVIES

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan en biedt de richtlijn geen oplossing? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos.

Consultatie palliatieve zorg 

SNEL NAAR....

 

 

... Hoe werkt Pallialine?

... Heeft u suggesties?

... Notificatieservice