Naar www.iknl.nl
- Algemeen > Algemene principes van palliatieve zorg
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd: 2017-02-01, Versie: 3.1, Verantwoording: Platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen), Type: Landelijke richtlijn


Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overwegingen
Inleiding opslaan richtlijn Printen richtlijn