Naar www.iknl.nl
- Algemeen > Handreiking bij risico op een acute mass
Notificatie richtlijn E-mail richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Laatst gewijzigd: 2017-11-01, Versie: 1.0, Verantwoording: Palliatie Team Midden Nederland, Type: Landelijke richtlijn

Referentielijst

1 - IKNL (2015)

Dyspneu in de palliatieve fase. Werkgroep richtlijn Dyspneu. IKNL, 2015. http://www.pallialine.nl

 
2 - Harris (2009)

Harris, D.G., Noble, S.I.R. Management of terminal hemorrhage in patients with advanced cancer: a systematic literature review. Journal of Pain and Symptom Management, 2009; 38: 913-927 [link]

 
3 - Verhagen (2009)

Verhagen, E.H., Graeff, A. de, Verhagen, C.A.H.H.V.M., Hesselmann, G.M., Wijlick, E.H.J. van. Palliatieve sedatie. Richtlijn palliatieve zorg. IKNL, 2009. http://www.pallialine.nl/sedatie

 
4 - Vos (2009)

Vos, M.S., Seerden, P. Angst. Richtlijn palliatieve zorg. IKNL, 2009. http://www.pallialine.nl