Naar www.iknl.nl
- Algemeen> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd 
Algemene principes van palliatieve zorg (3.1)   Consensus based   01-02-2017
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (1.1)   Evidence based   14-09-2017
Kwaliteitskader kinderpalliatieve zorg (1.1)   Evidence based   26-04-2018
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (2.0)   Evidence based   30-09-2018