Naar www.iknl.nl
- Rondom levenseinde> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd 
Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn (1.0)   Consensus based   22-04-2010
Euthanasie en hulp bij zelfdoding (6.0)   Evidence based   30-09-2021
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde (1.0)   Consensus based   01-01-2013
Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten (1.0)   Consensus based   01-11-2007
Palliatieve sedatie (3.0)   Consensus based   16-06-2022
Rouw (2.0)   Consensus based   10-08-2010
Zorg in de stervensfase (1.0)   Consensus based   11-08-2010