Naar www.iknl.nl
- Handreikingen> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd 
Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg (1.0)   Consensus based   30-08-2011
Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond (1.0)   Consensus based   02-11-2011
Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi (1.0)   Consensus based   29-02-2012
Handreiking slecht-nieuwsgesprek (1.0)   Consensus based   11-10-2012
Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding (1.0)   Consensus based   01-11-2017