Naar www.iknl.nl
- Algemeen> Overzicht
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------
Richtlijn    Methodiek    Laatst gewijzigd 
Algemene principes van palliatieve zorg (3.1)   Consensus based   01-02-2017
Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding (1.0)   Consensus based   01-11-2017
Hersenmetastasen (4.0)   Evidence based   20-08-2020
Ileus (3.0)   Evidence based   01-10-2018
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (1.1)   Evidence based   14-09-2017
Palliatieve zorg bij COPD (2.0)   Evidence based   01-06-2021
Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen (1.0)   Evidence based   06-12-2019
Pijn bij PatiŽnten met Kanker (3.0)   Evidence based   06-12-2019
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (2.0)   Evidence based   30-09-2018