Naar www.iknl.nl
- over deze site
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Over Pallialine

Met Pallialine kunt u snel en efficiënt richtlijnen raadplegen. Pallialine is gebaseerd op de website Oncoline, eveneens een product van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

Richtlijnen

De multidisciplinaire richtlijnen op Pallialine zijn inhoudelijk dezelfde richtlijnen als die zijn gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk' en het zakboekje 'Palliatieve zorg. Samenvattingen van de symptoomrichtlijnen' (u kunt deze boeken bestellen op iknl.nl).
In de richtlijnen worden de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen vervwijzen we u naar de 'Algemene inleiding richtlijnen palliatieve zorg' (voorheen 'Algemene inleiding richtlijnen palliatieve zorg').

 

Zoeken
Om het zoeken te vergemakkelijken zijn de richtlijnen onderverdeeld in hoofdstukken, subhoofdstukken en paragrafen. U klikt het hoofdstuk aan waarin u geïnteresseerd bent en krijgt de desbetrefffende tekst op het scherm. U hoeft dus niet de hele richtlijn te doorzoeken.

Via de referentielijst bij iedere richtlijn kunt u direct naar het artikel (of de samenvatting) op Pubmed. 

 

Downloaden
U kunt de richtlijn downloaden als pdf (met of zonder bijlagen) of via e-mail verzenden. Alle richtlijnen zijn ook te downloaden voor zakcomputers. Bij het downloaden van een richtlijn, kunt u uw mailadres achterlaten, dan wordt u bij wijzigingen in de richtlijn op de hoogte gesteld.

 

Overige documenten
Hieronder zijn afgeleide documenten opgeslagen die betrekking hebben op palliatieve zorg zoals folders, samenvattingskaarten en handreikingen.