Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht documenten pallialine

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale documenten die momenteel via pallialine te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Alle Consensus Based  gewijzigd 
 
 Algemene principes van palliatieve zorg Algemeen Consensus Based 01-02-17
 Angst Overigen Consensus Based 25-06-09
 Ascites Symptomen Consensus Based 19-01-10
 Complementaire zorg Overigen Consensus Based 30-07-10
 Dehydratie en vochttoediening Symptomen Consensus Based 27-07-10
 Delier Symptomen Consensus Based 10-05-10
 Dementie Ziektegerelateerd Consensus Based 30-07-10
 Depressie Overigen Consensus Based 22-06-10
 Diarree Symptomen Consensus Based 21-02-10
 Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn Rondom levenseinde Consensus Based 22-04-10
 Folder de stervensfase Folders Consensus Based 14-10-11
 Folder Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland Folders Consensus Based 01-01-07
 Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding Overigen Consensus Based 01-11-17
 Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg Handreikingen Consensus Based 30-08-11
 Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi Handreikingen Consensus Based 29-02-12
 Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond Handreikingen Consensus Based 02-11-11
 Handreiking slecht-nieuwsgesprek Handreikingen Consensus Based 11-10-12
 Hoesten Symptomen Consensus Based 18-06-10
 Hypercalciemie Symptomen Consensus Based 24-03-10
 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde Rondom levenseinde Consensus Based 01-01-13
 Klachten van de mond Symptomen Consensus Based 29-07-10
 Koorts Symptomen Consensus Based 23-07-08
 Mantelzorg Overigen Consensus Based 04-11-21
 Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten Rondom levenseinde Consensus Based 01-11-07
 Oncologische ulcera Symptomen Consensus Based 11-08-10
 Palliatieve sedatie Rondom levenseinde Consensus Based 16-06-22
 Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Ziektegerelateerd Consensus Based 05-07-10
 Rouw Rondom levenseinde Consensus Based 10-08-10
 Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek Samenvattingskaarten Consensus Based 01-10-12
 Slaapproblemen Symptomen Consensus Based 02-10-08
 Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi Symptomen Consensus Based 08-05-10
 Vena cava superior syndroom Symptomen Consensus Based 18-06-10
 Zorg in de stervensfase Rondom levenseinde Consensus Based 11-08-10