Naar www.iknl.nl
- Overzicht richtlijnen
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Overzicht documenten pallialine

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale documenten die momenteel via pallialine te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling, methodiek, regio en/of regionale toevoeging. Richtlijn Indeling Methodiek Laatst
Alle Alle  gewijzigd 
 
 Algemene principes van palliatieve zorg Algemeen Consensus Based 01-02-17
 Amyotrofische Laterale Sclerose Ė ALS Algemeen Evidence Based 31-01-22
 Angst Overigen Consensus Based 25-06-09
 Anorexie en gewichtsverlies Symptomen Evidence Based 30-09-14
 Ascites Symptomen Consensus Based 19-01-10
 Complementaire zorg Overigen Consensus Based 30-07-10
 Decubitus Algemeen Evidence Based 01-02-21
 Dehydratie en vochttoediening Symptomen Consensus Based 27-07-10
 Delier Symptomen Consensus Based 10-05-10
 Dementie Ziektegerelateerd Consensus Based 30-07-10
 Depressie Overigen Consensus Based 22-06-10
 Diarree Symptomen Consensus Based 21-02-10
 Dyspneu in de palliatieve fase Symptomen Evidence Based 22-12-15
 Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn Rondom levenseinde Consensus Based 22-04-10
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding Rondom levenseinde Evidence Based 30-09-21
 Folder de stervensfase Folders Consensus Based 14-10-11
 Folder palliatieve sedatie Folders Consensus Based 29-09-09
 Folder Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland Folders Consensus Based 01-01-07
 Handreiking bij risico op een acute massale longbloeding Overigen Consensus Based 01-11-17
 Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg Handreikingen Consensus Based 30-08-11
 Handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'Hulp bi Handreikingen Consensus Based 29-02-12
 Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond Handreikingen Consensus Based 02-11-11
 Handreiking slecht-nieuwsgesprek Handreikingen Consensus Based 11-10-12
 Hersenmetastasen Overigen Evidence Based 20-08-20
 Hik Symptomen Evidence Based 09-03-22
 Hoesten Symptomen Consensus Based 18-06-10
 Hypercalciemie Symptomen Consensus Based 24-03-10
 Ileus Symptomen Evidence Based 01-10-18
 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator en het levenseinde Rondom levenseinde Consensus Based 01-01-13
 Jeuk Symptomen Evidence Based 09-03-22
 Klachten van de mond Symptomen Consensus Based 29-07-10
 Koorts Symptomen Consensus Based 23-07-08
 Kwaliteitskader kinderpalliatieve zorg Algemeen Evidence Based 26-04-18
 Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland Algemeen Evidence Based 14-09-17
 Lymfoedeem Symptomen Evidence Based 01-05-14
 Mantelzorg Overigen Consensus Based 04-11-21
 Medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten Rondom levenseinde Consensus Based 01-11-07
 Misselijkheid en braken Symptomen Evidence Based 16-06-14
 Obstipatie Algemeen Evidence Based 28-01-22
 Oncologische ulcera Symptomen Consensus Based 11-08-10
 Overmatig zweten Symptomen Evidence Based 09-03-22
 Palliatieve sedatie Rondom levenseinde Consensus Based 29-01-09
 Palliatieve zorg bij COPD Ziektegerelateerd Evidence Based 16-09-21
 Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen Ziektegerelateerd Evidence Based 01-03-17
 Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV Ziektegerelateerd Evidence Based 07-02-18
 Palliatieve Zorg voor Kinderen Overigen Evidence Based 01-08-13
 Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Ziektegerelateerd Consensus Based 05-07-10
 Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen Ziektegerelateerd Evidence Based 06-12-19
 Pijn bij PatiŽnten met Kanker Ziektegerelateerd Evidence Based 07-04-22
 Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen Symptomen Evidence Based 01-10-07
 Rouw Rondom levenseinde Consensus Based 10-08-10
 Samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek Samenvattingskaarten Consensus Based 01-10-12
 Samenvattingskaart palliatieve sedatie Samenvattingskaarten Consensus Based 26-01-10
 Slaapproblemen Symptomen Consensus Based 02-10-08
 Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi Symptomen Consensus Based 08-05-10
 Vena cava superior syndroom Symptomen Consensus Based 18-06-10
 Vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase Symptomen Evidence Based 09-05-19
 Wervelmetastasen Ziektegerelateerd Evidence Based 20-08-15
 Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase Algemeen Evidence Based 30-09-18
 Zorg in de stervensfase Rondom levenseinde Consensus Based 11-08-10