Naar www.iknl.nl
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Zoek in de richtlijnen


help
----------
zoek term:  
achtergronddocument (blauwdruk kanker en werk)
algemene principes van palliatieve zorg
algemene voedings- en dieetbehandeling
amyotrofische laterale sclerose Ė als
angst
anorexie en gewichtsverlies
anuscarcinoom
ascites
baarmoeder en baarmoederhalskanker
basaalcelcarcinoom
beentumoren
blaasinstillatie
blaaskanker
blauwdruk kanker en werk
borderline ovariumtumoren
borstkanker
botmetastasen
cervixcarcinoom
cervixcytologie
cin, ais en vain
colorectaalcarcinoom
complementaire zorg
cryopreservatie van zaadcellen bij oncologiepatienten
darmkanker
decubitus
dehydratie en vochttoediening
delier
dementie
depressie
detecteren behoefte psychosociale zorg
diarree
dyspneu in de palliatieve fase
eierstokkanker
endometriumcarcinoom
epitheliaal ovariumcarcinoom
erfelijk en familiair ovariumcarcinoom
erfelijke darmkanker
erfelijke en familiaire tumoren (stoet/vkgn)
euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
euthanasie en hulp bij zelfdoding
fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
folder de stervensfase
folder steun en consultatie bij euthanasie in nederland
galweg- en galblaascarcinoom
gastrointestinale stroma tumor (gist)
gevaar bloeding
gevaar infectie
gliomen
handboek organisatie van mammazorg (nabon nota)
handreiking bij risico op een acute massale longbloeding
handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg
handreiking maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg 'hulp bi
handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
handreiking slecht-nieuwsgesprek
handreiking veilig omgaan met cytostatica
hepatocellulair carcinoom
hersenmetastasen
hersentumoren
herstel na kanker
hik
hoesten
hoofd-halskanker
hoofd-halstumoren
huidkanker
hypercalciemie
ileus
implanteerbare cardioverter defibrillator en het levenseinde
intra-epitheliale neoplasieŽn van de vulva (vin)
intracranieel meningeoom
jeuk
klachten van de mond
kleincellig longcarcinoom
koorts
kwaliteitskader kinderpalliatieve zorg
kwaliteitskader palliatieve zorg nederland
larynxcarcinoom
leukemie-acute
leukemie-chronisch
longkanker
lymfoedeem
maagcarcinoom
maagkanker
machteloosheid
maligne lymfomen
mammacarcinoom (engelse vertaling)
mantelzorg
medisch specialistische revalidatie bij oncologie
medische beslissingen rond levenseinde bij verstandelijk beperkten
melanoom
misselijkheid en braken
misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig)
multipel myeloom
neuro-endocriene tumoren
niercelcarcinoom
nierkanker
niet epitheliale maligniteiten van het ovarium
niet kleincellig longcarcinoom
obstipatie
oesofaguscarcinoom
oncologische ulcera
ondervoeding
orale mucositis
overmatig zweten
palliatieve sedatie
palliatieve zorg bij copd
palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
palliatieve zorg bij hartfalen nyha-klasse iii en iv
palliatieve zorg voor kinderen
palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
pancreascarcinoom
pancreaskanker
peniscarcinoom
pijn bij gevorderde stadia van copd of hartfalen
pijn bij patiŽnten met kanker
pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen
plaveiselcelcarcinoom van de huid
primaire tumor onbekend
prostaatcarcinoom
pten hamartoom tumor syndroom
rouw
samenvattingskaart handreiking slecht-nieuwsgesprek
sarcoom en carcinosarcoom van de uterus
schildkliercarcinoom
schildklierkanker
schildklierkanker bij kinderen
slaapproblemen
slokdarmkanker
sociaal isolement
testiscarcinoom
thymomen
trofoblastziekten
urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi
uveamelanoom
vaginacarcinoom
vena cava superior syndroom
veranderd seksueel functioneren
vermoeidheid bij kanker in palliatieve fase
verstoord lichaamsbeeld
vochttekort
voedingstekort
vulvacarcinoom
wervelmetastasen
zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
zorg in de stervensfase
   
opties
----------